שולחן טיש


"טיש" (שולחן ביידיש) הוא אירוע שמקורו בחצרות חסידיים. הוא נערך לרגל מאורעות חגיגיים ובמעמד זה האדמו"ר מסב סביב שולחן ערוך בכל טוב וחסידיו המצטופפים סביבו, מקשיבים בשקיקה לדבריו ומתבוננים בו בעת האכילה. ישנן חתונות בעולם הדתי, בהן במעמד החתימה על הכתובה גם החתן עורך מעין "טיש". החתן, הרב, העדים וגברים מקהל המוזמנים יושבים ודנים בכל הקשור במהות הנישואין. כאשר הטקס הזה נערך במעמד החתן, הכלה, משפחתם וחבריהם הקרובים כשכל אחד ואחד מהם לוקח חלק במחויבות הזו, יש לו בעיניי עוצמות בלתי רגילות.